MAISTOMATAS 2050
Liminalumas

Tarpinė būsena, buvimas ‘tarp’ - ‘between and betwixt’.

Mary Douglas apie šią teoriją daugiau kalba pasitelkdama žmogaus kūną kaip simbolį, per kurį ji kalba apie visuomenę - kūno ribos, skylės esančios kūne, per kurias kažkas išeina, jos teorijoje kaip simboliai, kurie leidžia analizuoti visuomenę ir jos veiksmus susijusius su ribomis, jų peržengimu ar buvimu vienoj ar kitoj pusėj (tai daugiau analizuojama jos tekste ’External Boundaries’).

Taip pat Mary Douglas kalba apie liminalumą per nešvaros/purvo/užterštumo (‘pollution’) simbolį ir kaip perėjimas iš vieno statuso į kitą tą nešvarą ‘sutvarko’. Tai nereiškia, kad asmuo ‘apsivalo’ ir tampa vėl ‘švarus’, toks koks buvo, tai reiškia, kad jis įgyja naują statusą. Buvimas nešvariam/užkrėstam/užterštam - tabu. Užteršti, nešvarūs yra atskiriami nuo visuomenės ir įvyksta ritualas ‘a rite of purification’, kuris leidžia vėl tapti visuomenės nariu.

Taip pat Douglas teigia, kad anot Gennep’o visi marginalūs ar apibūdinami kaip nesveiki/negeri socialiniai statusai yra pavojingi. Visos ribos, kraštai, naudojami sukurti tvarką socialinėje plotmėje, yra suvokiami kaip pavojingo arba turintys galimybę užkrėsti (daugiau pie tai jos tekste ‘Pollution. Implicit Meanings’).

Anot Gennep’o yra trys liminalumo fazės:
-separation (atskyrimas)
-margin (riba)
-aggregation (sutelkimas, subūrimas).

Buvimas liminalioje būsenoje reiškia neturėjimą socialinio statuso.

Anot Turner’io tie, kurie yra tarpinėje būsenoje dažniausiai elgiasi paklusniai, klauso nurodymų, taip pat tarpusavy jaučia stiprų bendruomenės jausmą yra lygiaverčiai (strong sense of togetherness in the group, comradeship and egalitarian).

‘The passage from lower to higher status is through a limbo of statuslessnes’ (Turner 1969, 97)

Kalba yra labai svarbus elementas - tai nėra tik komunikacija, tačiau per kalbėjimą yra perduodamos žinios ir galia. Būdami liminalioje pozicijoje žmonės klausosi tų, kurie yra aukštesnio socialinio statuso (daugiau apie communitas Turner’io tekste).

Keli klausimai/susiejimas su tema:
Koks ritualas/ai yra sukuriamas žmonių, kurie sužino, kad serga, kurie įgauna naują socialinį statusą?
Atskyrimas, atsiskyrimas. Bendruomenė (tarpusavio ryšiai tarp sergančių - išnyksta kiti socialiniai statusai) - elgesys (paklusnumas - gydytojų nurodymų klausymas ir pan.)
Liga - būti sergančiam/užkrėstam - tai nešvariam, nepripažintam visuomenėje lygiaverčiu. Kaip apsivalyti nuo šio ‘užterštumo’.
Buvimas pavojuje arba pavojingam kitų atžvilgiu - nes esi nenuspėjamas, kas tau atsitiks? Ant ribos, ribinis, liminalus - nei sveikas nei nesveikas.

ŠALTINIAI:Turner, Victor and Abrahams, Roger D., 1969. Liminality and Communitas. The Ritual Process. Turner, V., Abrahams, R. D., Harris, A. New York: Routledge, https:// doi-org.ezproxy.vdu.lt:2443/10.4324/9781315134666

Douglas, Mary, 1975. Pollution. Implicit Meanings. London: Routledge, https:// doi-org.ezproxy.vdu.lt:2443/10.4324/9780203029909

Douglas, Mary. External Boundaries.
Van Gennep, Arnold 1960. The Rites of Passage. London: Routledge, https:// doi-org.ezproxy.vdu.lt:2443/10.4324/9781315017594